ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΤΟΥ ΜΙΝΩΑ & Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΙΟΥΧΤΑ

by Adrian Bezouglof
Κοινοποιήστε

Σε μιά πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή του κυρίου Σαχίνη στο ΚΡΗΤΗ  TV, ο Δρ. Μηνάς Τσικριτσής μας αποκάλυψε πολλά σημαντικά θέματα που αφορούν στον Μινωικό Πολιτισμό ξεκινώντας με το δαχτυλίδι του Μίνωα αλλά και το ιερό βουνό Γιούχτας…

Εμείς για να αναδείξουμε την σημαντική αυτή εργασία κάναμε μιά απομαγνητοφώνηση και σας παραθέτουμε κάποια πολύ σημαντικά σημεία της συνέντευξης … Ο Δρ. Τσικριτσής λέει:

ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΤΟΥ ΜΙΝΩΑ

Το βουνό είναι στο κέντρο, αριστερά μια δενδροτινάκτρια, στο κέντρο ένας δενροτινάκτης ο οποίος βαστάει ένα αγγείο. Μια θεότητα που κατεβαίνει μιά που  κάθετε και μία σε μιά βάρκα που ταξιδεύει.

Παρατηρούμε 3 ιερά. Σε όλα τα ιερά παρατηρούμε πως υπάρχουν τρείς πέτρες. Χαρακτηριστικό στοιχείο του Μινωικού πολιτισμού το 3. Ο αριθμός 3 εμφανίζεται στο δακτυλίδι 7 φορές. Η λατρεία του Μινωικού Πολιτισμού έχει σχέση με το 3.

‘Οπως βλέπουμε το βουνό στο κέντρο του δαχτυλιδιού, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ανεβαίνουν από τα ανατολικά. Τον Γιούχτα μόνο από τα Ανατολικά μπορείς να τον προσεγγίσεις. Από την άλλη μεριά είναι ο γκρεμός.

Τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων οι λεπτομέρειες στα δάχτυλά τους κλπ υποδηλώνει την χρήση φακών για την κατασκευή του δαχτυλιδιού.

Στο κέντρο στο πάνω μέρος του βουνού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κυκλοτερής κατασκευή η οποία είναι σπάνια ως απεικόνιση. Μόνο άλλη μία υπάρχει σε ένα άλλο δαχτυλίδι.

Η χρονολόγηση του δαχτυλιδιού τοποθετείτε γύρω στα 1450 ΠΚΕ αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εκείνης της εποχής. Μπορεί να πηγαίνει χρονολογικά πολύ πιο πίσω. Εγώ για παράδειγμα σήμερα φοράω ένα δαχτυλίδι που είναι 200 ετών.

ΟΙ ΚΟΚΚΙΔΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ

Οι 27 κοκκιδώσεις ίσως υποδηλώνουν τα 27 Ιερά της Κρήτης. Ενώ οι εσωτερικές που είναι 41 + 56 = 97 υποδηλώνουν τις πόλεις στην Κρήτη 41 μεγάλες και 56 μικρές. Αυτός που έφερε το δαχτυλίδι θα μπορούσε να σφραγίζει εκ μέρους όλων των Ιερών της Κρήτης και των πόλεων. Ήταν ένας μεγάλος άνακτας.

ΓΙΟΥΧΤΑΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΟ ΟΝΟΜΑ: ΙΥΤΟΙ > ΙΥΤΤΟΙ > ΙΥΤΑΣ > ΙΟΥΤΤΑΣ > ΙΟΥΚΤΑΣ > ΓΙΟΥΚΤΑΣ Το ανθρωπόμορφο βουνό που μιλάει!


Κοινοποιήστε

You may also like