ΕΣΩΤΕΡΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1-8 ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΟΥΡΔΗ

by Adrian Bezouglof
Κοινοποιήστε

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ https://youtu.be/sU348bXNa3Y
ΜΑΘΗΜΑ Γ’ ΟΙΚΟΙ & ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ https://youtu.be/i7OAmQ2Vln4
ΜΑΘΗΜΑ Ε’ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ & ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΥΣ https://youtu.be/49dEYLymxkg
ΜΑΘΗΜΑ Ζ’ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ & ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ https://youtu.be/SSdvWiFGgJw

ΜΑΘΗΜΑ Β’ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ – ΟΙΚΟΙ https://youtu.be/xb2mn5n50TU
ΜΑΘΗΜΑ Δ’ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ https://youtu.be/P1S743Pxyvk
ΜΑΘΗΜΑ ΣΤ’ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΟΣΚΟΠΙΟΥ & ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΧΑΡΤΗ https://youtu.be/SbS3WTpJdAY
ΜΑΘΗΜΑ Η’ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ https://youtu.be/8ZYTR2t-WGg

ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ https://youtu.be/sU348bXNa3Y

ΜΑΘΗΜΑ Β’ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ – ΟΙΚΟΙ https://youtu.be/xb2mn5n50TU

ΜΑΘΗΜΑ Γ’ ΟΙΚΟΙ & ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ https://youtu.be/i7OAmQ2Vln4

ΜΑΘΗΜΑ Δ’ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ https://youtu.be/P1S743Pxyvk

ΜΑΘΗΜΑ Ε’ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ & ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΥΣ https://youtu.be/49dEYLymxkg

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤ’ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΟΣΚΟΠΙΟΥ & ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΧΑΡΤΗ https://youtu.be/SbS3WTpJdAY

ΜΑΘΗΜΑ Ζ’ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ & ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ https://youtu.be/SSdvWiFGgJw

ΜΑΘΗΜΑ Η’ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ https://youtu.be/8ZYTR2t-WGg


Κοινοποιήστε

You may also like