ΕΣΩΤΕΡΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΤΟΣ NAUSINOUS ACADEMIA ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

by Adrian Bezouglof
Κοινοποιήστε

NAUSINOUS ACADEMIA ΕΣΩΤΕΡΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Α’ ΕΤΟΥΣ

1) ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ https://youtu.be/sU348bXNa3Y
3) ΜΑΘΗΜΑ Γ’ ΟΙΚΟΙ & ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ https://youtu.be/i7OAmQ2Vln4
5) ΜΑΘΗΜΑ Ε’ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ & ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΥΣ https://youtu.be/49dEYLymxkg
7) ΜΑΘΗΜΑ Ζ’ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ & ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ https://youtu.be/SSdvWiFGgJw

2) ΜΑΘΗΜΑ Β’ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ – ΟΙΚΟΙ https://youtu.be/xb2mn5n50TU
4) ΜΑΘΗΜΑ Δ’ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ https://youtu.be/P1S743Pxyvk
6) ΜΑΘΗΜΑ ΣΤ’ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΟΣΚΟΠΙΟΥ & ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΧΑΡΤΗ https://youtu.be/SbS3WTpJdAY
8) ΜΑΘΗΜΑ Η’ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ https://youtu.be/8ZYTR2t-WGg

9) ΜΑΘΗΜΑ Θ’ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ https://youtu.be/4gZO0XGUsJE
11) ΜΑΘΗΜΑ ΙΑ’ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ https://youtu.be/GZIg6BWKqSc
10) ΜΑΘΗΜΑ Ι’ ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ & Ο ΑΛΧΗΜΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ https://youtu.be/OVWNtqBALRw
12) ΜΑΘΗΜΑ ΙΒ’ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΣΕ ΚΟΣΜΟΓΡΑΜΜΑΤΑ https://youtu.be/IGMBzOlVVfg
13) ΜΑΘΗΜΑ ΙΓ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΙΟΥ https://youtu.be/w65jLngyatc
14) ΜΑΘΗΜΑ ΙΔ’ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ https://youtu.be/8XHW-TwLMEU
15) ΜΑΘΗΜΑ ΙΕ’ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΛΗΝΗ https://youtu.be/YLJAxJsTDeA
16)ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤ’ ΜΑΥΡΗ ΣΕΛΗΝΗ https://youtu.be/5VevkbxZvv0
17) ΜΑΘΗΜΑ ΙΖ’ ΒΟΡΕΙΟΣ & ΝΟΤΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ https://youtu.be/QV-mmDhbJPA
18) ΜΑΘΗΜΑ ΙΗ’ ΒΟΡΕΙΟΣ & ΝΟΤΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Β’ ΜΕΡΟΣ https://youtu.be/bdX8d01podU
19) ΜΑΘΗΜΑ ΙΘ’ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ https://youtu.be/VQ8axlzEY2c
20) ΜΑΘΗΜΑ Κ’ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Β’ ΜΕΡΟΣ https://youtu.be/HUA2tQ94Zi8
21) ΜΑΘΗΜΑ ΚΑ’ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΟΙ ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ https://youtu.be/UJg8r1X9ljI
22) ΜΑΘΗΜΑ ΚΒ’ ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) https://youtu.be/BNnLoecNMOM

23) ΜΑΘΗΜΑ ΚΓ’ ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΝΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ https://youtu.be/HaF32_NVc7E
24) ΜΑΘΗΜΑ ΚΔ’ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΡΜΗΣ https://youtu.be/TNKmcqKyc_w
25) ΜΑΘΗΜΑ ΚΕ’ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΡΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ https://youtu.be/nYBdNUzOOBM
26) ΜΑΘΗΜΑ ΚΣΤ’ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΙΟΥ ΣΕΛΗΝΗΣ & ΠΛΑΝΗΤΗ ΕΡΜΗ ΣΤΑ ΖΩΔΙΑ https://youtu.be/hNZ7LE5RI9o
27) ΜΑΘΗΜΑ ΚΖ’ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ https://youtu.be/07Z6LjbEuxA
28) ΜΑΘΗΜΑ ΚΗ’ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΡΗΣ https://youtu.be/wKDxwfjCMUk
29) ΜΑΘΗΜΑ ΚΘ’ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΑΡΕΩΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ https://youtu.be/NFwTtTtYg14
30) ΜΑΘΗΜΑ Λ’ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΠΛΑΝΗΤΩΝ https://youtu.be/OW6widADex8
31) ΜΑΘΗΜΑ ΛΑ’ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΠΛΑΝΗΤΩΝ https://youtu.be/XzD9XKQ_yEU
32) ΜΑΘΗΜΑ ΛΒ’ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΔΙΑΣ https://youtu.be/VYzSaqRKNZw
33) ΜΑΘΗΜΑ ΛΓ’ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΚΡΟΝΟΣ https://youtu.be/IYQy5ARGSaE
34) ΜΑΘΗΜΑ ΛΔ’ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΔΙΑ https://youtu.be/PHXa2NF2YoA
35) ΜΑΘΗΜΑ ΛΕ’ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΡΟΝΟΥ https://youtu.be/UbQ4DOR-NUg
36) ΜΑΘΗΜΑ ΛΣΤ’ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΟΥΡΑΝΟΣ https://youtu.be/LSOjh9knpds
37) ΜΑΘΗΜΑ ΛΖ’ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ https://youtu.be/hekiDeqjBr4
38) ΜΑΘΗΜΑ ΛΗ’ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΟΥΡΑΝΟΣ https://youtu.be/d4CpRSxbq2Q
39) ΜΑΘΗΜΑ ΛΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ’ https://youtu.be/WmrgVW9lBEs
40) ΜΑΘΗΜΑ Μ’ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ https://youtu.be/35FnLD1lIr4

ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ https://youtu.be/sU348bXNa3Y

ΜΑΘΗΜΑ Β’ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ – ΟΙΚΟΙ https://youtu.be/xb2mn5n50TU

ΜΑΘΗΜΑ Γ’ ΟΙΚΟΙ & ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ https://youtu.be/i7OAmQ2Vln4

ΜΑΘΗΜΑ Δ’ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ https://youtu.be/P1S743Pxyvk

ΜΑΘΗΜΑ Ε’ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ & ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΥΣ https://youtu.be/49dEYLymxkg

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤ’ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΟΣΚΟΠΙΟΥ & ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΧΑΡΤΗ https://youtu.be/SbS3WTpJdAY

ΜΑΘΗΜΑ Ζ’ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ & ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ https://youtu.be/SSdvWiFGgJw

ΜΑΘΗΜΑ Η’ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ https://youtu.be/8ZYTR2t-WGg

ΜΑΘΗΜΑ Θ’ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ https://youtu.be/4gZO0XGUsJE

ΜΑΘΗΜΑ Ι’ ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ & Ο ΑΛΧΗΜΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ https://youtu.be/OVWNtqBALRw

ΜΑΘΗΜΑ ΙΑ’ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ https://youtu.be/GZIg6BWKqSc

ΜΑΘΗΜΑ ΙΒ’ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΣΕ ΚΟΣΜΟΓΡΑΜΜΑΤΑ https://youtu.be/IGMBzOlVVfg

ΜΑΘΗΜΑ ΙΓ’ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΙΟΥ https://youtu.be/w65jLngyatc

ΜΑΘΗΜΑ ΙΔ’ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ https://youtu.be/8XHW-TwLMEU

ΜΑΘΗΜΑ ΙΕ’ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΛΗΝΗ https://youtu.be/YLJAxJsTDeA

ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤ’ ΜΑΥΡΗ ΣΕΛΗΝΗ https://youtu.be/5VevkbxZvv0

ΜΑΘΗΜΑ ΙΖ’ ΒΟΡΕΙΟΣ & ΝΟΤΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ https://youtu.be/QV-mmDhbJPA

ΜΑΘΗΜΑ ΙΗ’ ΒΟΡΕΙΟΣ & ΝΟΤΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Β’ ΜΕΡΟΣ https://youtu.be/bdX8d01podU

ΜΑΘΗΜΑ ΙΘ’ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ https://youtu.be/VQ8axlzEY2c

ΜΑΘΗΜΑ Κ’ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Β’ ΜΕΡΟΣ https://youtu.be/HUA2tQ94Zi8

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑ’ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΟΙ ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ https://youtu.be/UJg8r1X9ljI

ΜΑΘΗΜΑ ΚΒ’ ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) https://youtu.be/BNnLoecNMOM

ΜΑΘΗΜΑ ΚΓ’ ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΝΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ https://youtu.be/HaF32_NVc7E

ΜΑΘΗΜΑ ΚΔ’ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΡΜΗΣ https://youtu.be/TNKmcqKyc_w

ΜΑΘΗΜΑ ΚΕ’ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΡΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ https://youtu.be/nYBdNUzOOBM

ΜΑΘΗΜΑ ΚΣΤ’ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΙΟΥ ΣΕΛΗΝΗΣ & ΠΛΑΝΗΤΗ ΕΡΜΗ ΣΤΑ ΖΩΔΙΑ https://youtu.be/hNZ7LE5RI9o

ΜΑΘΗΜΑ ΚΖ’ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ https://youtu.be/07Z6LjbEuxA

ΜΑΘΗΜΑ ΚΗ’ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΡΗΣ https://youtu.be/wKDxwfjCMUk

ΜΑΘΗΜΑ ΚΘ’ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΑΡΕΩΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ https://youtu.be/NFwTtTtYg14

ΜΑΘΗΜΑ Λ’ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΠΛΑΝΗΤΩΝ https://youtu.be/OW6widADex8

ΜΑΘΗΜΑ ΛΑ’ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΠΛΑΝΗΤΩΝ https://youtu.be/XzD9XKQ_yEU

ΜΑΘΗΜΑ ΛΒ’ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΔΙΑΣ https://youtu.be/VYzSaqRKNZw

ΜΑΘΗΜΑ ΛΓ’ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΚΡΟΝΟΣ https://youtu.be/IYQy5ARGSaE

ΜΑΘΗΜΑ ΛΔ’ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΔΙΑ https://youtu.be/PHXa2NF2YoA

ΜΑΘΗΜΑ ΛΕ’ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΡΟΝΟΥ https://youtu.be/UbQ4DOR-NUg

ΜΑΘΗΜΑ ΛΣΤ’ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΟΥΡΑΝΟΣ https://youtu.be/LSOjh9knpds

ΜΑΘΗΜΑ ΛΖ’ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ https://youtu.be/hekiDeqjBr4

ΜΑΘΗΜΑ ΛΗ’ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΟΥΡΑΝΟΣ https://youtu.be/d4CpRSxbq2Q

ΜΑΘΗΜΑ ΛΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ’ https://youtu.be/WmrgVW9lBEs

ΜΑΘΗΜΑ Μ’ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ https://youtu.be/35FnLD1lIr4


Κοινοποιήστε

You may also like