ΝΑΥΣΙΝΟΟΣ: ΕΡΩΣ & ΑΝΤΕΡΩΣ

by Adrian Bezouglof

ΝΑΥΣΙΝΟΟΣ: ΕΡΩΣ & ΑΝΤΕΡΩΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΩΡΕΙΘΥΙΑ ΚΟΥΛΙΖΑΚΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΚΗΣ ΤΑΦ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ & ΓΡΑΦΙΚΑ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ SAOS

  • ΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ – ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ
  • ΟΡΦΙΚΑ ΝΕΚΡΟΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ (ΕΛΑΣΜΑΤΑ)
  • Η ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ & Η ΛΗΘΗ
  • ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ
  • Ο ΕΡΩΣ ΩΣ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΗ ΑΡΧΗ (Η ΕΜΠΝΕΥΣΗ)
  • ΕΡΩΣ & ΑΝΤΕΡΩΣ
  • ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ & ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ
  • ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ
  • ΔΙΔΥΜΕΣ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  • ΕΡΩΣ & ΨΥΧΗ

“Oἱ δὲ κατὰ τὴν ψυχὴν… κυοῦσιν… ἅ ψυχῇ προσήκει καὶ κυῆσαι καὶ τεκεῖν. […] τούτων αὖ ὅταν τις ἐκ νέου ἐγκύμων ᾖ τὴν ψυχὴν, θεῖος ὤν καὶ ἡκούσης τῆς ἡλικίας, τίκτειν τε καὶ γεννᾶν ἤδη ἐπιθυμῇ.”

ΑΠΟΔΟΣΗ: Όσοι εγκυμονούν στην ψυχή, όσα αρμόζει στην ψυχή να κυοφορήσει και να γεννήσει[…] αυτά πάλι όταν κανείς εγκυμονεί εκ νεότητος στην ψυχή του και έχει θεία φύση, όταν φτάσει στην κατάλληλη ηλικία, επιθυμεί να γεννήσει και να αναπαραγάγει.

“Συμπόσιον” Πλάτωνος, 209a-b

“ Ἄτε οὖν Πόρου καὶ Πενίας υἱὸς ὤν ὁ Ἔρως ἐν τοιαύτῃ τύχῃ καθέστηκεν […] οὔτε ἀπορεῖ Ἔρως ποτὲ οὔτε πλουτεῖ. Σοφίας τε αὖ καὶ ἀμαθίας ἐν μέσω ἐστίν.”

ΑΠΟΔΟΣΗ: Ως υιός λοιπόν που είναι του Πόρου και της Πενίας, σε τέτοια τύχη βρέθηκε: […]ούτε άπορος τελείως είναι ποτέ ο Έρως, ούτε πλουτίζει σε μέσα. Και πάλι, βρίσκεται στο μέσον μεταξύ σοφίας και αμάθειας
“Συμπόσιον” Πλάτωνος, 203c- 204 a

“Τὸ μὲν κεφάλαιόν ἐστι πᾶσα ἡ τῶν ἀγαθῶν ἐπιθυμία καὶ τοῦ εὐδαιμονεῖν “μέγιστός τε καὶ δολερὸς ἔρως παντί.”

ΑΠΟΔΟΣΗ: Στο σύνολό του κάθε πόθος των αγαθών και της ευδαιμονίας είναι ο μέγιστος και δολοπλόκος Έρως κάθε ανθρώπου.

“Συμπόσιον” Πλάτωνος, 205d

“ […] τούτου τοῦ κτήματος τῇ ἀνθρωπείᾳ φύσει συνεργόν ἀμείνω Ἔρωτος οὐκ ἄν τις ῥᾳδίως λάβοι.”

ΑΠΟΔΟΣΗ: Προς απόκτηση τούτου (του απόλυτου καλού και της αθανασίας) καλύτερος συμπαραστάτης της ανθρωπίνης φύσεως από τον Έρωτα δεν είναι δυνατόν να βρεθεί.
“Συμπόσιον” Πλάτωνος, 212b

«Γῆς παῖς εἰμὶ καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος, αὐτὰρ ἐμοὶ γένος οὐράνιον. Τόδε δ’ ἴστε καὶ αὐτοί. Δίψηι δ’ εἰμὶ αὔη καὶ ἀπόλλυμαι. Ἀλλά δότ’ αἶψα ψυχρὸν ὕδωρ προρέον τῆς Μνημοσύνης ἀπὸ λίμνης.» (Ορφικό απόσπασμα Νο 17)

ΑΠΟΔΟΣΗ: «Της Γης είμαι παιδί και του έναστρου Ουρανού, το δε γένος μου είναι ουράνιο. Αυτό το γνωρίζετε και οι ίδιοι. Διψάω όμως και χάνομαι. Δώστε μου δροσερό νερό που κυλάει από την πηγή της Μνημοσύνης».

Η πηγή της Μνημοσύνης, την οποία ωθείται να προτιμήσει η ψυχή, βρίσκεται στα δεξιά του ιερού τόπου του Άδη και, όπως προαναφέραμε, φυλάσσεται. Σε αντιπαραβολή με αυτήν, η πηγή της Λήθης βρίσκεται εκ των αριστερών αυτής της ιερής περιοχής. Οι οδηγίες προς την ψυχή την προειδοποιούν αυστηρά να μην πλησιάσει προς την πηγή αυτή, καθώς όσο θα πίνει το νερό της, τόσο θα χάνει την μνήμη των βιωμάτων της και θα αναγκάζεται έτσι να επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη, αποδεικνύοντας την αφροσύνη της βυθιζόμενη στον βάλτο της δυστυχίας.

Στο Τροφώνιο άντρο οι ενδιαφερόμενοι έπαιρναν χρησμό με έναν ιδιαίτερο τρόπο (κατεβυθίζοντο σε μία τρύπα του εδάφους) ακολουθώντας πιο πριν μια επίσης ιδιαίτερη ιεροτελεστία: έπιναν εναλλάξ από δύο πηγές που αποκαλούνταν «Λήθη» και «Μνημοσύνη». Η πρώτη συντελούσε στην κάθαρση του νου από τις έννοιες της καθημερινότητας, ενώ η δεύτερη στην διατήρηση της μνήμης όσων θα άκουγε στο μαντείο αυτός που λάμβανε τον χρησμό.

Έρως και Αντέρως ονομάζονται οι δίδυμες δημιουργικές κοσμογονικές υνάμεις, που ρέουν – ωσάν πηγές – από την Μονάδα στο Πλήθος και επιστρέφουν από το Πλήθος στην Μονάδα, δημιουργώντας όλα τα ζεύγη των αντιθέτων που αποτελούν τον υλικό μας κόσμο.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΤΡΕΗΛΕΡ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ

You may also like

Leave a Comment