ΝΑΥΣΙΝΟΟΣ – Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗ-ΗΡΑΚΛΗ ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ: ΤΑΚΗΣ ΤΑΦ
ΕΡΕΥΝΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
«…Καὶ οὕτως, ὦ Γλαύκων, μῦθος ἐσώθη, καὶ οὐκ ἀπώλετο…»
Πλάτων Πολιτεία 621Β
«…καὶ καθάπερ οἱ μαθηματικοὶ τὴν ἶριν ἔμφασιν εἶναι τοῦ ἡλίου λέγουσι ποικιλλομένην τῇ πρὸς τὸ νέφος ἀναχωρήσει τῆς ὄψεως,
οὕτως ὁ μῦθος ἐνταῦθα λόγου τινὸς ἔμφασίς ἐστιν ἀνακλῶντος ἐπ’ ἄλλα […]