ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ – Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ: ΤΑΚΗΣ ΤΑΦ

ΠΡΟΜΟ Η
ΤΑΚΗΣ ΤΑΦ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Α': Η ΥΠΕΡΒΟΡΕΑ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Α’ – Η ΥΠΕΡΒΟΡΕΑ

ΜΕΡΗ :                                                                                     ΣΥΝΘΕΣΗ:
1) ΗΡΟΔΟΤΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑΙ: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 4.32.1 – 4.36.1 ΙΔΙΟΤΥΠΟN

2)ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΜΥΗΣΤΗΡΙΑ (EXTENDED INTRO)
3) ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΚΑΠΗΛΟΙ (2)
4) Η ΒΑΛΤΙΚΗ – HELLVEN’S FLOORS
5) ΕΛΛΗΝΟΠΕΛΑΣΓΟΙ ΘΡΑΚΕΣ  –  ΚΑΠΗΛΟΙ (1)
6) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ –  ΕΓΚΟΙΜΗΣΗ

ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ ΠΡΟΜΟ 5
ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ ΠΡΟΜΟ 11
13
14

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Β': ΟΙ ΠΕΛΑΣΓΟΙ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Β’ – ΟΙ ΠΕΛΑΣΓΟΙ

ΜΕΡΗ :                                                                                     ΣΥΝΘΕΣΗ:
1) ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ – ΟΙ ΓΑΛΑΤΕΣ    ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ

2)ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ –  SOUL DESERT
3) ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΔΙΑΣΤΡΙΚΟΝ
4) ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ε’ & ΣΤ’- ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ
5) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ –  ΕΓΚΟΙΜΗΣΗ

4
8
5
20

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Γ': Η KALEVALA - ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΩΝ ΦΙΝΛΑΝΔΩΝ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Γ’ – Η KALEVALA – ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΩΝ ΦΙΝΛΑΝΔΩΝ

ΜΕΡΗ :                                                                                     ΣΥΝΘΕΣΗ:
1)KALEVALA ELIAS LONROT                               ΣΕΛΑΣ

2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, ΥΠΕΡΒΟΡΕΑ & KALEVALA: ΒΟΡΕΑΣ & ΑΡΠΥΙΕΣ  — ΥΠΝΙΚΟΝ
3)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, ΥΠΕΡΒΟΡΕΑ & KALEVALA: ΑΠΟΛΛΩΝ & ΣΕΙΡΙΟΣ  – AGAGIO
4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, ΥΠΕΡΒΟΡΕΑ & KALEVALA: ΑΠΟΛΛΩΝ & ΝΥΜΦΕΣ – ΧΑΡΜΑ

5) ΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΕΡΒΟΡΕΑΣ & KALEVALA – DREAMALTO

6) ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ KALEVALA – ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ KALEVALA ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΕΤΥΜΟΥ – ΣΕΛΑΣ
7) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ –  ΕΓΚΟΙΜΗΣΗ

21
Κ2 Θ
14
Κ2 Ζ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Δ': Ο ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Δ’ – Ο ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ

ΜΕΡΗ :                                                                                     ΣΥΝΘΕΣΗ:
1)ΕΙΣΑΓΩΓΗ                         OMERTA

2) ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΒΟΙΩΤΙΚΑ-ΦΩΚΙΚΑ: ΤΑ ΜΑΝΤΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, ΠΥΡΚΩΝ & ΩΛΥΝ      IN CLASSIC
3)ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΓΡΥΠΕΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ & ΑΡΤΕΜΙΣ   ΧΑΟΣ
4) ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΟΙ ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΕΣ ΠΑΡΘΕΝΕΣ – ECLECTICUS

5) ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΤΑ ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΑΦΡΙΚΗ & ΑΣΙΑ – OMERTA

6) ΤΡΕΗΛΕΡ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ Ε’ – ΑΦΙΞΗ
7) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ –  ΕΓΚΟΙΜΗΣΗ

ΑΘΗΝΑ ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ
PROMO 3 (1)
PROMO 2 (1)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ
ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ 1