ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΦΕΩΝ 126

Ο ναός Lukhang έχει κατασκευαστεί στο πίσω μέρος του παλατιού Ποτάλα πάνω σε ένα νησί μέσα σε μια λίμνη στην Λάσα, Θιβέτ. Είναι ένας ιδιωτικός χώρος διαλογισμού του Δαλάϊ Λάμα. Εδώ βλέπουμε φωτογραφίες απο τις τοιχογραφίες (murals) του ναού. Αυτές οι τοιχογραφίες χρησιμοποιήθηκαν για να μυούν τους Δαλάϊ Λάμα σε πρακτικές Γιόγκα και Διαλογισμού της σχολής Dzogchen του Θιβετιανού Βουδισμού. Αυτή η λεπτομέρεια δείχνει γιόγκι σε 23 γιόγκικες στάσεις οι οποίες επεξηγούνται στο κείμενο “The Secret Keys of the Channels and Winds” – Τα Μυστικά Κλειδιά των Καναλιών και των Ανέμων.
Φωτογραφιες: Thomas Laird and the Wellcome Collection


A detail from the murals in the Dalai Lamas’ private meditation chapel, painted circa 1700, in the Lukhang Temple situated on an island in a pond on the back side of the Potala Palace, Lhasa, Tibet. These murals were used to initiate the Dalai Lamas into yoga and meditation practices in the Dzogchen school of Tibetan Buddhism. This detail depicts yogis in twenty three yoga positions, fully described in the text: “The Secret Keys of the Channels and Winds”.

LUKHANG TEMPLE

Σε ένα νησί σε μιά λίμνη πίσω από το ανάκτορο Potala στην Λάσα, Θιβέτ στέκει ο ναός Lukhang, ή “Ναός των Πνευμάτων των Όφεων” ένας μυστικός χώρος διαλογισμού ο οποίος δημιουργήθηκε τον 17ο αιώνα από τον Δαλάϊ Λάμα. Για εκατοντάδες χρόνια αυτός ο ναός ήταν κλειστός για όλους εκτός από τον Δαλάϊ Λάμα. Έντονες τοιχογραφίες καλύπτουν τους τοίχους οι οποίες αποικονίζουν γιόγκι σε στάσεις οι οποίες φαντάζουν ανέφικτες, γκουρού και βασιλιάδες, κρυστάλλους περιτριγυρισμένους από ουράνια τόξα και την θεϊκή Μήτρα που γέννησε τον κόσμο. Ο ναός χρησιμοποιήθηκε για να μυήσει τους Δαλάϊ Λάμα σε Γιόγκικες και Ταντρικές Πρακτικές της σχολής Dzogchen του Θιβετιανού Βουδισμού. Ελάχιστοι άνθρωποι είχαν δεί αυτές τις τοιχογραφίες (murals).

Lhasa (Neujahr), Tubenbläser Potala, Lamas

On an island in a pond behind the Potala Palace in Lhasa, Tibet sits the Lukhang Temple, or “Temple to the Serpent Spirits,” a secret meditation space created by the Dalai Lama in the 17th century. For hundreds of years, this temple was closed to anyone but the Dalai Lama himself. Vibrant murals covered its walls, depicting yogis in impossible-looking poses, gurus and kings, crystals surrounded by rainbows, and the vagina that gave birth to the world. Used to initiate Dalai Lamas into yogic and tantric practices in the Dzogchen school of Tibetan Buddhism, very few got to see these murals.

ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΦΕΩΝ  - ΤΣΑΚΡΑ

Χάρη στον Αμερικανό φωτογράφο Thomas Laird αυτές οι για πολλά χρόνια κρυμένες τοιχογραφίες έγιναν προσβάσιμες από όλον τον κόσμο. Ο Laird την άνοιξη του 1986 ήταν ο πρώτος που φωτογράφισε μέσα στον ιερό θάλαμο.

Μία νέα έκθεση στο Λονδίνο στο Wellcome Collection, Tibet’s Secret Temple: Body, Mind and Meditation in Tantric Buddhism, με τίτλο “Ο Μυστικός Ναός του Θιβέτ: Σώμα, Νούς και Διαλογισμός στον Ταντρικό Βουδισμό”, εκθέτει ψηφιακά αντίγραφα των τοιχογραφιών του Lukhang σε φυσικό μέγεθος και αναλύει τις εσωτερικές τους διδασκαλίες. Ο ίδιος ο ναός κατασκευάστηκε ως ένα τρισδιάστατο μάνταλα – ένα ιερό γεωμετρικό σχήμα που αντιπροσωπεύει το σύμπαν του Βουδισμού σε τρία επίπεδα που αντιπροσωπεύουν τις τρείς διαστάσεις της βουδότητας – της εξωτερικής πραγματικότητας, της εσωτερικής εμπειρίας και μίας υπερβατικής διάστασης πέρα από τον χωροχρόνο.

ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΦΕΩΝ - ΒΟΥΣ - ΤΑΥΡΟΣ - ΙΕΡΟΝ ΚΥΑΝΟΥΝ

Now, though, images of these long-hidden murals are accessible the world over, thanks to American photographer Thomas Laird, who in the spring of 1986 was the first to ever shoot inside this sacred chamber. A new exhibit at London’s Wellcome Collection, Tibet’s Secret Temple: Body, Mind and Meditation in Tantric Buddhism, puts life-size digital facsimiles of the Lukhang’s murals and their esoteric teachings on display. The temple itself was constructed as a three-dimensional mandala, a sacred geometrical shape representing the Buddhist universe, with three tiers represent the three dimensions of enlightenment — outer reality, inner experience, and a transcendent dimension beyond time and space.

ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΦΕΩΝ 44

“Παρά το ότι είναι μία “πινακοθήκη” των πιό εσώτερων Θιβετιανών διδασκαλιών, ο ναός Lukhang δεν είναι ευρέως γνωστός ακόμα και για εκείνους που συχνά επισκέπτονται το Θιβέτ αλλά και για όσους μελετούν τις Ταντρικές βουδιστικές παραδόσεις” μας λέει ο Ian Baker έφορος της έκθεσης και μελετητής του Θιβετιανού Βουδισμού. Ακόμα και οι λίγοι οι οποίοι γνωρίζουν για το απλησίαστο και απομονωμένο Lukhang και μπορούν να δούν τις τοιχογραφίες του στην αυθεντική τοποθεσία τους δεν μπορούν να δούν πολλές λεπτομέρειες σαν αυτές που προσφέρουν οι ψηφιακές αναπαραστάσεις του Thomas Laird. Οι αυθεντικές τοιχογραφίες (murals) έχουν υποστεί αυξανόμενη φθορά από το διαδοχικό λουστράρισμα και έχουν τοποθετηθεί σε ειδικές κορνίζες αλουμινίου και γυαλιού. Ο θάλαμος είναι υποφωτισμένος και χωρίς φακό είναι αδύνατο να δεί κάποιος τις περίπλοκες λεπτομέρειες.

ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΦΕΩΝ 16

“Despite its being a visual repository of Tibet’s most esoteric spiritual teachings, the Lukhang temple is not well known even to those who have travelled frequently to Tibet or who study its Tantric Buddhist traditions,” Ian Baker, exhibition co-curator and a scholar of Tibetan Buddhism, tells Hyperallergic. Even the few who do know about the windowless, isolated Lukhang and manage to see its murals in their original location won’t get as detailed a view as Laird’s digital facsimiles offer. “The original murals have become increasingly damaged by successive varnish veneers and are now encased in aluminium framed glass panels,” Baker explains. “The chamber is very underlit and, unless one brings a flashlight, it’s hard to see the intricate detail.”

ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΦΕΩΝ 45

Μία λεπτομέρεια από τις τοιχογραφίες του ιδιωτικού διαλογιστικού ναού του Δαλάϊ Λάμα (περί το 1700) μας δείχνει τον γκούρου Rinpoche ή Padmasambhava να δέχεται τελετουργική υπόκλιση αφού υπέταξε τον Lu King, ή Βασιλέα Naga (ένα πνεύμα όφεως).


A detail from the murals in the Dalai Lamas’ private meditation chapel, painted circa 1700, depicting Guru Rinpoche or Padmasambhava accepting obeisance after he has subjugated the Lu King, or Naga King (a serpent spirit).

ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΦΕΩΝ 532

Ο Laird απαθανάτισε χιλιάδες καρέ της κάθε τοιχογραφίας και δημιούργησε ψηφιακές αναπαραστάσεις σε φυσικό μέγεθος μερικές τόσο μεγάλες που φτάνουν τα 3 Χ 9,1 μέτρα. Η έκθεση Wellcome επίσης περιλαμβάνει 120 αντικείμενα σχετιζόμενα με τον Θιβετιανό Βουδισμό όπως πίνακες σε περγαμηνές, αγάλματα, και χειρόγραφα.

Οι τοιχογραφίες αποκαλύπτουν μια διάσταση της πρακτικής του Θιβετιανού Βουδισμού η οποία ευθέως έρχεται σε αντίθεση με τις μοναστικές παραδόσεις που πολλοί συσχετίζουν με το Θιβέτ. Εξυμνούν τις Θιβετιανές μη-μοναστικές Ταντρικές και Γιόγκικες πρακτικές οι οποίες κρατήθηκαν μυστικές εδώ και πολλά έτη.

“Ο καιρός της μυστικότητας έχει περάσει και δεν υφίσταται στις δυτικές κοινωνίες. Αν αυτές οι πρακτικές δεν διαδοθούν θα εξαφανιστούν. Αυτό θα ήταν μία τραγωδία” λέει ο Δαλάϊ Λάμα.

ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΦΕΩΝ 727

Laird captured thousands of individual frames of each mural, then created life-size digital facsimiles on lightboxes, some as big as 10×30 feet (~3×9.1m). The Wellcome exhibition also includes 120 objects associated with Tibetan Buddhism, including scroll paintings, statues, and manuscripts.

The murals reveal a dimension of Tibetan Buddhist practice that directly opposes the monastic traditions most people associate with Tibet. They celebrate Tibet’s non-monastic Tantric and yogic practices, which were long kept secret. “But as His Holiness the Dalai Lama said to me when the issue of publicizing images of the Lukhang first arose: ‘The time of secrecy is over and is not relevant in western society. Unless these practices become better known they will be completely lost. That would be a great tragedy,’” Baker says. “Generally, the Lukhang’s guardian monks have been very supportive of our efforts to document the murals and to share these images with the outside world.”

ΘΙΒΕΤ ΛΑΣΑ

Γενικά, οι φύλακες μοναχοί του Lukhang στήριξαν σθεναρά τις προσπάθειές μας να καταγράψουμε τις τοιχογραφίες και να τις μοιραστούμε με τον υπόλοιπο κόσμο.

Ο οραματιστής, Θιβετιανός πίσω απ’την δημιουργία των τοιχογραφιών, Desi Sangye Gyamtso, τότε πολιτικός αντιβασιλέας του 5ου Δαλάϊ Λάμα έγινε ξακουστός για την διατήρηση των υψηλοτέρων επιτευγμάτων του Θιβετιανού πολιτισμού στην τέχνη, την ιατρική και την πνευματική πρακτική.

Boddhisattva_10

“Generally, the Lukhang’s guardian monks have been very supportive of our efforts to document the murals and to share these images with the outside world.”

The visionary Tibetan behind the creation of the murals — Desi Sangye Gyamtso, then the political regent of the Fifth Dalai Lama and discoverer of the Sixth Dalai Lama — was renowned for preserving the highest achievements of Tibetan civilization, whether in art, medicine, or spiritual practice.

ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΦΕΩΝ 500

“Έχω την αίσθηση πως θα ήταν ικανοποιημένος που οι συνθήκες στον κόσμο σημείωσαν πρόοδο σε σημείο που τέτοια διδάγματα μπορούν τώρα πιά ανοιχτά να παρουσιάζονται χωρίς να υπάρχει ο φόβος της λογοκρισίας”. μας λέει ο Baker. “Αυτό βέβαια δεν ίσχυε στο Θιβέτ όταν ζούσε ο ίδιος επειδή αδιακρίτως αποκεφαλίστηκε με εντολή ενός ανταγωνιστή πολιτικού αρχηγού. Σε ό,τι αφορά στις τοιχογραφίες που εκτίθενται τώρα στο μουσείο, νομίζω ότι θα αποδεχόταν την άποψη ότι τα Μουσεία ενσαρκώνουν ετυμολογικά την ιδέα ότι είναι “οι χώροι των Μουσών” – Ο ναός Lukhang διαδραμάτισε αυτόν τον ρόλο ως χώρος έμπνευσης και ας μην ξεχνάμε πως την έμπνευση μας την χαρίζουν οι Μούσες.

ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΦΕΩΝ 981

“I think he would be pleased that conditions in the world have advanced to the point where such teachings can now be openly represented without fear of censure,” Baker says. “That was unfortunately not the case in Tibet during his own lifetime, as he was summarily beheaded under the orders of a rival political leader. As for the murals now being displayed in a museum, I think he would recognize the spirit that museums embody in their very etymology as ‘places of the muses’ — The Lukhang temple performed a similar role as a place for inspiration.”

ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΦΕΩΝ 602

ΑΡΘΡΟ/ARTICLE: CAREY DUNNE
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/TRANSLATION & EDITING : ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ / ADRIAN BEZOUGLOF
ΠΗΓΗ/SOURCE: HYPERALERGIC

PHOTO CREDIT:  Thomas Laird

Διαβάστε σε επόμενο άρθρο του Ναυσίνοου ποιά είναι η σχέση της πρακτικής Τάντρα και του Θιβέτ με την Μινωϊκή Κρήτη η οποία είναι η αφετηρία της Τάντρα και συνδέεται με την λατρεία και τις ιερές τελετουργικές πρακτικές με τους όφεις.


Read more in a future article by Nausinous what is the relationship between the practice of Tantra and Tibet with Minoan Crete which is the root of Tantra practice and is linked with the cult and sacred rituals with the serpents.