Την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, Ωρα: 19:30 θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την διάλεξη του Γιώργου Λαθύρη και της Ελένης Κουλιζάκη στην αίθουσα διαλέξεων του βιβλιοπωλείου Αιγηϊς στον Πειραιά που αφορά στους όρους του Σπευσίππου, το αρχαιότερο σωζόμενο Λεξικό Εννοιών της Πλατωνικής Φιλοσοφίας απο τις εκδόσεις Ηλιοδρόμιον.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ: ΙΣΤΟΧΩΡΟΣFACEBOOK
ΑΙΓΗΪΣ: ΙΣΤΟΧΩΡΟΣFACEBOOK
ΕΛΕΝΗ ΩΡΕΙΘΥΙΑ ΚΟΥΛΙΖΑΚΗ: ΙΣΤΟΧΩΡΟΣFACEBOOK

Οι Όροι του Σπευσίππου
Λεξικό Εννοιών της Πλατωνικής Φιλοσοφίας

Η αρχαιότερη διασωθείσα Συλλογή Φιλοσοφικών Όρων

Οι “ Όροι” είναι κατ΄ ουσίαν ένα Λεξικό Εννοιών της Πλατωνικής Φιλοσοφίας, το οποίο μας παραδόθηκε σε αταξινόμητη μορφή και περιλαμβάνει 184 φιλοσοφικούς -επιστημονικούς όρους, στους οποίους δίδονται πλέον του ενός ορισμοί. Οι διδόμενοι ορισμοί των εννοιών αυτών βασίζονται στο σύνολο του Πλατωνικού Έργου και μπορούν να αποτελέσουν έναν ευέλικτο οδηγό για την αποτελεσματικώτερη κίνησή μας μέσα σε αυτό.
Παρά την μικρή της έκταση, η Συλλογή αυτή έχει μεγάλη αξία, αφενός διότι είναι η αρχαιότερη Συλλογή Φιλοσοφικών και επιστημονικών Όρων που διασώθηκε μέχρις εμάς, και αφετέρου διότι, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, συνετάγη από τον άμεσο μαθητή και διάδοχο του Πλάτωνος στην Ακαδήμεια, τον φιλόσοφο Σπεύσιππο. Οι “Όροι” είναι έργο που εκφράζει κατά τρόπο αυθεντικό την αρχική φιλοσοφική κατεύθυνση της Ακαδήμειας. Όπως επαληθεύτηκε από την ερευνά μας, οι περισσότεροι ορισμοί έχουν ληφθεί αυτούσιοι από τα Έργα του Πλάτωνος, πράγμα το οποίο μπορείτε να το διαπιστώσετε κι εσείς, ιδίοις όμμασι, προστρέχοντας στις σχετικές αναφορές.
Εμείς ταξινομήσαμε την Συλλογή αυτή “κατά στοιχείον αλφαβητικόν” και συμπυκνώσαμε σε ένα κοινό λήμμα τις επαναλήψεις των Όρων, όπου υπήρχαν. Πιο συγκεκριμένα, οι Όροι αγαθόν, αρχή, δύναμις, νόμος, και ομόνοια, εμφανίζονταν δύο φορές· γι΄ αυτό και στα πέντε αυτά λήμματα, η ενοποίηση διακρίνεται με το σημείο της τελείας.
Για το παρόν έργο, θεωρήσαμε πιο λειτουργικό η απόδοση να τεθεί ως συνέχεια του λήμματος και αμέσως μετά να ακολουθήσουν οι αναφορές του σχετικού όρου στα Έργα του Πλάτωνος. Η απόδοση δίδεται με πλάγια στοιχεία και τα σχετικά αποσπάσματα παρατίθενται, κατά την σειρά του Κανόνος των 36 Έργων, με μικροτέρου μεγέθους στοιχεία. Η τεκμηρίωση των Όρων εστιάσθηκε όχι στο να καταγράψει μηχανικά το σύνολο των αναφορών, αλλά στο να αναδείξει τις πιο σημαντικές από αυτές, χάριν βεβαίως και της κατ΄ οικονομίαν εκτάσεως του παρόντος πονήματος. Με τον τρόπο που ερανίσθηκαν και παρουσιάζονται τα αποσπάσματα, φιλοδοξούμε το παρόν πόνημα να αποτελέσει και ένα είδος Θεματικής Ανθολογίας του Πλατωνικού Έργου.
Ταυτοχρόνως, έγινε προσπάθεια να εμπλουτισθεί η Συλλογή με πλατωνικές έννοιες που έλειπαν από αυτήν, όπως διάνοια, έρως, κυβερνητική, πάθος, κ.α. Σε αυτή την περίπτωση, οι παρατιθέμενοι ορισμοί έχουν ληφθεί σχεδόν αυτούσιοι από το σύνολο του Πλατωνικού Έργου και προς διάκριση από τους παραδεδομένους φέρουν αστερίσκο (*). Όπου σε υπάρχοντα όρο προσετέθησαν – συμπληρώθηκαν στοιχεία ορισμού, τα στοιχεία αυτά τίθενται εντός αγκυλών . Η δική μας -ενδελεχής κατά το δυνατόν- έρευνα εμπλούτισε την Συλλογή με τους εξής όρους: Αστρονομία, Δειλία, Διάνοια, Επιθυμία, Έρως, Ησυχιότης, Ιατρική, Κέρδος, Κυβερνητική, Λήθη, Πάθος, Ρητορική, Υγίεια, Χαρά, Χρηματιστική, έγινε δε συμπλήρωση ορισμών στους ήδη υπάρχοντες όρους Μαντική και Σοφιστής.

Γιώργος Λαθύρης

κουλιζακη λαθυρησ
ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΘΥΡΗΣ- ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Γιώργος Λαθύρης – Ιαλυσσός γεννήθηκε στην Ευρυτανία στις 12 Ιανουαρίου του 1962. Τελείωσε το Γυμνάσιο και Λύκειο στο Αγρίνιο και στη συνέχεια ακολούθησε νομικές σπουδές στην Νομική Σχολή Αθηνών. Παράλληλα, ακολούθησε κλασικές σπουδές στην Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, στο τμήμα Φιλολογίας με κατεύθυνση την Γλωσσολογία, και επεδόθη στην μελέτη ξένων γλωσσών, κυρίως Αγγλικών και Ισπανικών.
Από το 1989 ασκεί ενεργή – μαχόμενη Δικηγορία, ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και από το 2000 προάγεται σε Δικηγόρος παρ’ Αρείῳ Πάγῳ. Το 2013 παραιτείται από το Δικηγορικό λειτούργημα, ασχολούμενος αποκλειστικά πλέον με το συγγραφικό, μεταφραστικό και διδακτικό του έργο. Συντονίζει και διευθύνει τις εργασίες της Πολιτιστικής – Ερευνητικής Εταιρείας «ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ» από της ιδρύσεώς της, το έτος 1992, μέχρι σήμερα.
Έχει δώσει πλήθος διαλέξεων και παρουσιάσεων στην Αθήνα και σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Παραδίδει μαθήματα αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Φιλοσοφίας στην έδρα του ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΥ, σε τρείς εβδομαδιαίους Κύκλους Μαθημάτων. Στον Κύκλο Ελληνικής Φιλοσοφίας, που διεξάγεται κάθε Τετάρτη, έχει διδάξει κατά τρόπο συστηματικό και διεξοδικό επί μία δεκαετία, από το 2005 μέχρι το 2015, ολόκληρο το Πλατωνικό Έργο (36 συγγράμματα).
Είναι συγγραφέας των έργων «Αστραπόσιγμα», «Οι Μυστικές Φωνές της Γαίας», καί «Οι Όροι του Σπευσίππου – Λεξικόν Εννοιών της Πλατωνικής Φιλοσοφίας».
Στην σειρά “ Ελληνική Παράδοσις” των εκδόσεων του Ηλιοδρομίου, έχει επεξεργαστεί και παραδώσει στην κυκλοφορία τα παρακάτω εργα, τα οποία περιλαμβάνουν το αρχαίο κείμενο, εισαγωγή, σύγχρονη απόδοση, και σχόλια:
“Περί Ευθυμίας” του Πλουτάρχου.
“Περί Αγαλμάτων” του Πορφυρίου.
“Περί της Ιερατικής Τέχνης των Ελλήνων” και “ Ιεροί Ύμνοι” του Πρόκλου.
“88 Iεροί Ύμνοι” του Ορφέως.
“Λεξικόν κατά στοιχείον Ιλιάδος και Οδυσσείας” του Απολλωνίου του Σοφιστού.
“Λεξικόν Ομοίων και Διαφόρων Λέξεων” του Αμμωνίου.
“Εθνικά. Μέγα Γεωγραφικόν Λεξικόν” του Στεφάνου Βυζαντίου.
“Κρατύλος – Περὶ Ὀνομάτων Ὀρθότητος” του Πλάτωνος.
“Περὶ τοῦ μὴ δεῖν δανείζεσθαι” του Πλουτάρχου.
κ.α.
Επίσης, επιμελήθηκε την έκδοση της “Χρονογραφίας” του Ιωάννη Μαλάλα (6ος αι. μ.χ.) και συνέταξε ειδικά για την έκδοση αυτή ένα εκτενές Γλωσσάριο Σπανίων Λέξεων.
Η μεταφραστική του δραστηριότητα, μας έδωσε μέχρι τώρα τα παρακάτω έργα:
1.- “Τάτβας-Οι Δονήσεις του Αιθέρα” του Krumm Heller, μετάφραση από τα Ισπανικά ( Εκδόσεις ΕΝΑ).
2.- “Προς ένα Νέο Μεσαίωνα” του Javier Alvarado, μετάφραση από τα Ισπανικά (Εκδόσεις ΕΝΑ).
5.- “Η Ελληνική Καταγωγή των Αραουκανών της Xιλής” του Lonko Kilapan, μετάφραση από τα Ισπανικά (Εκδόσεις ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ).
4.- “Οι Δώδεκα Νόμοι του Πνεύματος” του Dan Millman, μετάφραση από τα Αγγλικά (Εκδόσεις ΕΣΟΠΤΡΟΝ).
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού για την Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας -Ο.Δ.Ε.Γ. Ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Δικτύου Συνειδητότητας -ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ. Ιδρυτικό μέλος και Σύμβουλος του Μουσειακού Κέντρου Ευρυτανίας, κ.α.
Άρθρα και μεταφραστικές εργασίες του εχουν δημοσιευθει σε διάφορα περιοδικά, όπως ΕΛΛΗΝΙΚΗ -ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ, ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ, ΙΧΩΡ, ΕΡΜΕΙΟΝ, ΡΟΜΦΑΙΑ, κ.α.

ΚΟΥΛΙΖΑΚΗ ΛΑΘΥΡΗΣ 2
ΚΟΥΛΙΖΑΚΗ ΛΑΘΥΡΗΣ 1

ΕΛΕΝΗ ΩΡΕΙΘΥΙΑ ΚΟΥΛΙΖΑΚΗ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Ελένη – Ωρείθυια Κουλιζάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982, κατάγεται από τα Χανιά Κρήτης και διαμένει στον Πειραιά. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Εργάζεται ως καθηγήτρια από το 2008 διδάσκοντας ετυμολογία, φιλοσοφία και μυθολογία σε παιδιά ηλικίας 3-12 ετών, σε εφήβους και σε ενηλίκους. Έχει δημιουργήσει μία πρωτότυπη μέθοδο εκμαθήσεως ετυμολογίας για παιδιά μέσω χαρτοκοπτικής, ζωγραφικής, δημιουργικών κατασκευών και άλλων δραστηριοτήτων. Αρθρογραφεί σε περιοδικά φιλοσοφικού ενδιαφέροντος και έχει δώσει συνεντεύξεις και διαλέξεις σε ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές και διαδικτυακές εκπομπές, καθώς και σε δημοτικά σχολεία και πολιτιστικούς χώρους ανά την Ελλάδα. Το πνευματικό της τέκνο είναι το βιβλίο “Ετυμολογία με κάρτες” για παιδιά 3-12 ετών.

Δείτε εδώ μιά παλαιότερη αλλά εξίσου σημαντική διάλεξη με την Ελένη Κουλιζάκη & τον Γιώργο Λαθύρη στην Αιγηϊδα: