ΤΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΩΓΛΥΦΙΚΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Χιλιάδες κατασκευές από πέτρα οι οποίες αποδίδουν γεωμετρικά σχήματα στην Μ. Ανατολή επαναπροσδιορίζονται. Αρχαιολόγοι χρονολογούν δύο απο αυτά τα οποία φαίνονται σαν τροχοί, στα 8.500 έτη. Ως αποτέλεσμα είναι αρχαιότερα από τις λεγόμενες Γραμμές Νάζκα στο Περού.


THE PREHISTORIC GEOGLYPHS OF MIDDLE EAST

LIVE SCIENCE
Thousands of stone structures that form geometric patterns in the Middle East are coming into clearer view, with archaeologists finding two wheel-shaped patterns date back some 8,500 years. That makes these “wheels” older than the famous geoglyphs in Peru called Nazca Lines.

Μερικές από αυτές τις τεράστιες κατασκευές που βρίσκονται στην όαση Ασράκ στην Ιορδανία φαίνεται να έχουν αστρονομική σημασία, κατασκευασμένα να ευθυγραμμίζονται με την ανατολή κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο.

Αυτά είναι μερικά από τα αποτελέσματα των νέων ερευνών που αφορούν στις “Γραμμές της Μ. Ανατολής” . Αυτές οι “Γραμμές” πρωτοπαρατηρήθηκαν κατά την διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο RAF Flight Lt. Percy Maitland εξέδωσε μία αναφορά γι’αυτές το 1927 στο περιοδικό Antiquity. Στην εν λόγω αναφορά κάνει λόγο για το ότι οι Βεδουίνοι ονόμαζαν τις κατασκευές αυτές “έργα των αρχαίων” μία ονομασία που χρησιμοποιείτε ακόμα και απο πολλούς ερευνητές σήμερα.


And some of these giant designs located in Jordan’s Azraq Oasis seem to have an astronomical significance, built to align with the sunrise on the winter solstice.

Those are just some of the findings of new research on these Middle East lines, which were first encountered by pilots during World War I. RAF Flight Lt. Percy Maitland published an account of them in 1927 in the journal Antiquity, reporting that the Bedouin called the structures “works of the old men,” a name still sometimes used by modern-day researchers.

Wheels--7

Τα “έργα των αρχαίων” συμπεριλαμβάνουν σχήματα “τροχών” οι οποίοι συχνά εμφανίζουν ακτίνες να εκτείνοντε από το κέντρο τους, σχήματα “χαρταετών” (κατασκευές απο πέτρα για την περισυλλογή και σφαγή ζώων), σχήματα “μενταγιόν” (γραμμές απο στίβες με πέτρες) και ελλικοειδείς τοίχους οι οποίοι σχηματίζουν έλλικες στο τοπίο για εκατοντάδες μέτρα.

Στό Journal of Archaeological Science η αρχαιολογική ομάδα που μελέτησε τα σχήματα αυτά έγραψε: “Τα έργα αυτά καταδεικνύουν συγκεκριμένα γεωγραφικά σχήματα και εκτείνονται από μερικές δεκάδες μέτρα εώς αρκετά χιλιόμετρα, κάτι το οποίο μας θυμίζει έντονα τις γραμμές στην Νάζκα του Περού.” (Η αποδεκτή χρονολόγηση των Γραμμών στην Νάζκα είναι απο το 200 ΠΧΧ ΕΩΣ ΤΟ 600 ΜΧΧ).

“Τα σχήματα αυτά απαντώντε σε ολόκληρη την περιοχή της Αραβίας από την Συρία διασχίζοντας την Ιορδανία και την Σαουδική Αραβία ως την Υεμένη. Το πιό αναπάντεχο γεγονός είναι ότι είναι δύσκολο να αναγνωριστούν από το έδαφος. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την προφανή ορατότητά τους από αέρος.”

Νέες έρευνες για τις “Γραμμές της Μέσης Ανατολής” πρόσφατα δημοσιεύτηκαν από το Journal of Archaeological Science και το journal Arabian Archaeology and Epigraphy.


The “works of the old men” include wheels, which often have spokes radiating out from the center, kites (stone structures used for funnelling and killing animals), pendants (lines of stone cairns) and meandering walls, which are mysterious structures that meander across the landscape for up to several hundred feet.

The works “demonstrate specific geometric patterns and extend from a few tens of meters up to several kilometers, evoking parallels to the well-known system of geometric lines of Nazca, Peru,” wrote an archaeological team in a paper published recently in the Journal of Archaeological Science. (Peru’s Nazca Lines date to between 200 B.C. and A.D. 500.)

They “occur throughout the entire Arabia region, from Syria across Jordan and Saudi Arabia to Yemen,” wrote the researchers. “The most startling thing about the ‘Works’ is that they are difficult to identify from the ground. This stands in contrast to their apparent visibility from the air.”

New research on the Middle East lines was published recently in the Journal of Archaeological Science and the journal Arabian Archaeology and Epigraphy. Live Science also got an advance copy of an article set to be published in the journal Antiquity.

Wheels--8

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ

Οι εξετάσεις έδειξαν πως μερικοί από τους “τροχούς” έχουν ηλικία περίπου 8.500 ετών, σε μία προϊστορική εποχή όπου το κλίμα είχε περισσότερη υγρασία σε κάποια σημεία της Μ. Ανατολής.
Χρησιμοποιώντας μία τεχνική που ονομάζετε οπτικά δραστηριοποιημένη θερμοφωταύγεια
{optically stimulated luminescence (OSL)}, οι αρχαιολόγοι χρονολόγισαν δύο από τους “τροχούς” στο Wadi Wisad, στην Μαύρη Έρημο της Ιορδανίας. Ένας εκ των τροχών χρονολογήθηκε στα 8.500 έτη ενώ ο δεύτερος κατασκευάστηκε την ιδία εποχή αλλά επισκευάστηκε ή ανακατασκευάστηκε σε νέο σχήμα γύρω στα 5.500 έτη.

Την εποχή που κατασκευάστηκαν οι δύο αυτοί τροχοί το κλίμα στην περιοχή ήταν περισσότερο φιλόξενο και το Wadi Wisad ήταν κατοικημένο. Κάρβουνα από φυλλοβόλο δρύ και ενός είδους θάμνου tamarisk ανακαλύφτηκαν από δύο εστίες πυράς σε ένα κτήριο το οποίο χρονολογήθηκε στα 6.500 έτη.

Wheels--5

Prehistoric date

Tests indicate that some of the wheels date back around 8,500 years, a prehistoric time when the climate was wetter in parts of the Middle East.

Using a technique called optically stimulated luminescence (OSL), archaeologists dated two wheels at Wadi Wisad, in the Black Desert of Jordan. One wheel dated back 8,500 years, while the other wheel had a mix of dates that suggest it was built about 8,500 years and was remodeled or repaired around 5,500 years ago. [See Aerial Photos of the Giant Wheels]

At the time these wheels were built, the climate in the Black Desert was more hospitable, and Wadi Wisad was inhabited. “Charcoal from deciduous oak and tamarisk [a shrub] were recovered from two hearths in one building dated to ca. 6,500 B.C.,” wrote researchers in a forthcoming issue of Antiquity.

Wheels--9

ΗΛΙΑΚΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ;

Οι αναλύσεις στον χώρο των τροχών έδειξαν ότι ένα σύμπλεγμα τροχών στην Όαση Azraq, έχει ακτίνες με νοτιοανατολική-βορειοδυτική κατεύθυνση οι οποίες μάλλον ευθυγραμμίζονται με την ανατολή στο χειμερινό ηλιοστάσιο.

Η πλειοψηφία των ακτίνων αυτών σε αυτό το σύμπλεγμα είναι προσανατολισμένη για κάποιο λόγο σε μία κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ. Αυτό μας δείχνει ακριβώς το σημείο που ανατέλει ο ήλιος κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο.

Οι ίδιοι επιστήμονες που αναφέρουν τα παραπάνω δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν εάν η ευθυγράμμιση ήταν εσκεμμένη. Σε ότι αφορά στους υπόλοιπους τροχούς δεν επιβεβαιώνετε να υπάρχει αρχαιοαστρονομική πληροφορία.

Wheels--6

Solar alignments?

Spatial analysis of the wheels showed that one cluster of wheels, located in the Azraq Oasis, has spokes with a southeast-northwest orientation that may align with sunrise during the winter solstice.

“The majority of the spokes of the wheels in that cluster are oriented for some reason to stretch in a SE-NW direction,” researchers wrote in the Journal of Archaeological Science. This points to “where the sun rises during the winter solstice.”

Whether this alignment was intentional is unknown, researchers wrote in the journal article. “As for the rest of the wheels, they do not seem to contain any archaeoastronomical information.”

Wheels--4

ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ;

“Οι δύο χρονολογημένοι “τροχοί” είναι απλοί στην μορφή τους και δεν έχουν κατασκευαστεί ώστε να είναι άκαμπτοι, σύμφωνα με τις γεωμετρικές προδιαγραφές” μας λέει ο Δρ Gary Rollefson, στο Whitman College στην Walla Walla, Washington. “Υπάρχει έντονη αντίθεση σε σχέση με άλλους τροχούς που έχουν τοποθετηθεί με σχεδόν τόση προσοχή στην λεπτομέρεια όσο και οι Γραμμές στην Νάζκα του Περού.”

Σύμφωνα με τον καθηγητή Rollefson: “Είναι πιθανόν διαφορετικοί τροχοί να είχαν διαφορετικές χρήσεις. Στην περίπτωση των δύο χρονολογημένων τροχών η παρουσία εστιών πυράς υποδηλώνει κάποια σχέση με ταφές, επειδή αυτός είναι πολλές φορές ο τρόπος προσφοράς στους νεκρούς.” Και πολύ προσεκτικά προσθέτει ότι: “Υπάρχουν κι’άλλοι τροχοί από όπου διαπιστώνετε η παντελής έλλειψη εστιών πυράς, οι οποίοι καταδεικνύουν διαφορετική χρήση.”

Ο καθηγητής Rollefson είναι συν-διευθύνων του Eastern Badia Archaeological Project. Η ομάδα του ελπίζει να ανασκάψει μερικές από τις εστίες πυράς οι οποίες βρίσκονται μέσα στους “τροχούς”, τα επόμενα χρόνια.

Wheels--1

What were they used for?

The two dated wheels “are simple in form and not very rigidly made, according to geometric standards,” said Gary Rollefson, a professor at Whitman College in Walla Walla, Washington. “They contrast sharply with some other wheels that appear to have been set out with almost as much attention to detail as the Nazca Lines.”

It’s possible that different wheels may have served different uses, Rollefson said. In the case of the two dated wheels, “the presence of cairns suggests some association with burials, since that is often the way of treating people once they died.” Rollefson is careful to point out that “there are other wheels where cairns are entirely lacking, pointing to a different possible use.”

Rollefson is co-director of the Eastern Badia Archaeological Project. His team is hoping to excavate a few of the cairns, which are located within the wheels, in the next few years.

Wheels--10

ΟΡΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

Ο λόγος που οι λαοί των προϊστορικών χρόνων έχτιζαν κατασκευές σε σχήματα τροχών οι οποίες δεν φαίνονται από το έδαφος παραμένει μυστηριώδης. Εκείνη την εποχή, σύμφωνα με το τι είναι σήμερα αποδεκτό, δεν υπήρχαν αερόστατα ή ανεμόπτερα. Επίσης οι ερευνητές καταθέτουν πως το ανέβει κάποιος σε υψηλά εδάφη για να τους παρατηρήσει είναι αδύνατον στις περισσότερες των περιπτώσεων.

Αν και οι “τροχοί” είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτοί από το έδαφος, δεν είναι αόρατοι.
“Δεδομένου ότι ο κατασκευαστής δεν μπορεί να δεί την κατασκευή από το έδαφος, μπορεί όμως να ορίσει ένα γενικό γεωμετρικό σχήμα. Για να δημιουργήσουν με ακρίβεια τα σχέδια των τροχών ίσως να χρησιμοποίησαν ένα μακρύ σχοινί και πασσάλους.

Wheels--11

Visible from the sky

Why people in prehistoric times would build wheel-shaped structures that can’t be seen well from the ground remains a mystery. No balloon or glider technologies existed at that time. Additionally, researchers say that climbing to a higher elevation to view them was probably not possible, at least not in most cases. [In Photos: Google Earth Reveals Sprawling Geoglyphs in Kazakhstan]

Though the wheels are often difficult to make out on the ground, they are not invisible. “Granted, one can’t see the finished product standing at ground level, but one can still determine a general geometric configuration,” Rollefson told Live Science.

He said that to create the more precisely designed wheels, people might have used a long rope and stake.

Wheels--2

ΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ

Οι γεωγλυφικοί τροχοί που βρέθηκαν στην Σαουδική Αραβία και στην Υεμένη φαίνονται διαφορετικοί σε σχέση με αυτούς που βρέθηκαν πολύ νοτιότερα ανακοίνωσε η ομάδα με το αρχείο αεροφωτογραφιών για την αρχαιολογία της Μ. Ανατολής. {Aerial Photographic Archive for Archaeology in the Middle East (APAAME)}.

Η ομάδα αυτή ερευνούσε τους εν λόγω “τροχούς” και άλλες κατασκευές “των αρχαίων” με την χρήση του Google Earth και του Bing. Χρησιμοποίησαν επίσης ιστορικές αεροφωτογραφίες του 20ου αιώνα.
Οι “κύκλοι” είναι συνήθως μικροί και φέρουν μία ή δύο μπάρες αντί για ακτίνες, είπε ο
David Kennedy από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας ο οποίος συν-διευθύνει το project. “Μερικοί από τους “τροχούς” είναι σχηματισμένοι σαν τετράγωνα, παραλληλόγραμμα ή τρίγωνα.”

Ένας τύπος τέτοιας κατασκευής “τροχού” μοιάζει πολύ με το μάτι ενός ταύρου, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που μας διέθεσε ο Δρ Kennedy. Τρία τρίγωνα δείχνουν πρός τον τροχό που μοιάζει με το μάτι του ταύρου και υπάρχουν μικρές στοίβες από πέτρες που οδηγούν από τα τρία τρίγωνα στον τροχό. Ο Δρ Kennedy τα ονομάζει ως “έναν κεντρικό τάφο σαν μάτι ταύρου” και σε αυτή την περίπτωση τρία τρίγωνα το καθένα με τουλάχιστον ένα τμήμα μιάς γραμμής σύνδεσης από σωρούς με πέτρες οι οποίες διασχίζουν το κέντρο.

Πρός το παρόν οι αρχαιολόγοι δεν είναι σε θέση να διεξάγουν έρευνα εδάφους ή να πάρουν αεροφωτογραφίες με αεροπλάνα ή ελικόπτερα στην Σαουδική Αραβία και στην Υεμένη.

Wheels--3

Saudi Arabia wheels

Wheels located in Saudi Arabia and Yemen look different than those found farther north, a team with the Aerial Photographic Archive for Archaeology in the Middle East (APAAME) has found.

They’ve been investigating wheels, and other “works of the old men,” by using free satellite imagery that is available through Google Earth and Bing. They are also using historical aerial images taken of Saudi Arabia and Yemen during the 20th century.

The circles tend to be small and have only one or two bars instead of spokes, said David Kennedy, of the University of Western Australia, who co-directs the project. Some of the “wheels” are actually shaped like squares, rectangles or triangles, he said.

One type of wheel structure actually looks like a bull’s-eye, according to an image of the structure that Kennedy sent to Live Science. Three triangles point toward the bull’s-eye wheel, and there are small piles of stones that lead from the three triangles to the wheel. Kennedy calls it “a central bull’s-eye tomb with, in this case, three triangles each with at least a part of a connecting line of stone heaps running to the center.”

At present, the archaeologists are not able to conduct fieldwork or aerial imaging (using planes or helicopters) in Saudi Arabia or Yemen.

Wheels--9

ΟΙ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ

Άλλο ένα είδος από τις “εργασίες των αρχαίων” τις οποίες ο καθηγητής Kennedy και η ομάδα του, έχουν βρεί στην Σαουδική Αραβία είναι οι κατασκευές που ονομάζονται “Πύλες”.

Εως σήμερα έχουν βρεθεί 332 “Πύλες” στην Σαουδική Αραβία (καμία απο αυτού του τύπου τις κατασκευές δεν είναι γνωστό να απαντάτε βόρεια. Οι “Πύλες” αποτελούνται από δύο κοντούς αλλά αρκετά ενισχυμένους τοίχους ή σωρούς από λίθους ανάμεσα στους οποίους επεκτείνονται συνδετικοί τοίχοι. Αυτά δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο journal Arabian Archaeology and Epigraphy. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι: από ψηλά, αυτά τα χαρακτηριστικά μοιάζουν με μία ορθάνοιχτη παλαιομοδίτικη πύλη με μπάρες. Η πιό μακρυά πύλη είναι 1.640 πόδια, αλλά οι περισσότερες είναι πολύ μικρότερες.

(*Παρατηρούμε ότι στο άρθρο δεν ονομάζεται η χρήση των κτηρίων αλλά υιοθετείτε μια οπτική προσέγγιση για το τι θα μπορούσαν να είναι οι κατασκευές αυτές σύμφωνα με αυτά που “μοιάζουν”).

Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν την ακριβή χρονολόγηση των “Πυλών” ούτε την χρήση τους. “Εφήβρα τον όρο “Πύλη” για τον απλούστατο λόγο ότι χρειαζόμουν μία “εύκολη” ορολογία για να τα περιγράψω και μου θύμιζαν επίσης τις πύλες στα χωράφια που έβλεπα γύρω από το πατρικό μου σπίτι στην Σκοτία” λέει ο Kennedy.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι “Πύλες” δεν βρίσκονται ποτέ κοντά στους “Χαρταετούς” (οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για κυνήγι). Πράγματι, μερικές από τις “Πύλες” χτίστηκαν σε μέρη όπως γυμνές ηφαιστιακές πλαγιές – οι οποίες δεν είναι δυνατόν να φιλοξενούσαν μεγάλα κοπάδια ζώων. Οι αρχαιολόγοι βρήκαν 5 “Πύλες” στις εξωτερικές πλαγιές της καλντέρας ενός ηφαιστίου ονόματι “Jabal al-Abyad” στην Σαουδική Αραβία σύμφωνα με άρθρο στο Arabian Archaeology and Epigraphy journal.

Ο Δρ Kennedy είπε ότι η ομάδα του τελειώνει την έρευνα στις “Πύλες” και θα δημοσιεύσει και άλλο άρθρο στο μέλλον όπου θα περιγράφει τα ευρήματα της ομάδας με περιισσότερες λεπτομέρειες.

Wheels--6

Desert gates

Another form of “works of the old men,” which Kennedy and his team have found in Saudi Arabia, is of structures that he calls “gates.”

So far, 332 gates have been found in Saudi Arabia (none are known to exist farther north). The gates “consist of two short thick walls or heaps of stones, between which one or more connecting walls stretch,” wrote researchers in an article published recently in the journal Arabian Archaeology and Epigraphy. The researchers note that, “from above, these features resemble an old-fashioned barred gate laid flat.” The longest gate is over 1,640 feet, but most are much smaller.

Scientists don’t know how far back the gates date, nor their purpose. “I coined the term ‘gate’ for no better reason than that I needed a convenient label to describe them and they reminded me of the sort of field gates I saw all around in my rural childhood in Scotland,” said Kennedy.

The researchers found that gates tend not to be located near kites (which were used for hunting). Indeed, some of the gates were built in places, such as barren volcanic slopes, which were unlikely to support large animal herds. Archaeologists found “five [gates] on the outer slopes of the bowl of one of the volcanoes [called Jabal al-Abyad]” in Saudi Arabia, they wrote in the Arabian Archaeology and Epigraphy journal article.

Kennedy said that his team is finishing up its research on the gates and will be publishing another journal article in the future describing the team’s findings in greater detail.

   ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ & ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ

ΠΗΓΗ: LIVE SCIENCE